Impressum

Ovaj impresum je posljednji put ažuriran 20. veljača 2024.

Vlasnik ove web stranice je:

KRKA - KREATIV Paušalni obrt
Tromilja 6
22221 Lozovac
Hrvatska
Hrvatska
E-pošta: upit@solarnafolija.com
Broj telefona: 00385 (0) 99 - 67 22 26 8

Zakonski zastupnik(i) KRKA - KREATIV Paušalni obrt:

Danijel Cvetko

1. Općenito

1.1 Sljedeća profesionalna pravila i propisi vrijede za našu organizaciju:

Obrt za digitalni marketing

Nismo voljni niti smo obavezni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.

2. Dodatne informacije

KRKA - KRATIV, obrt za digitalni marketing vl. Danijel Cvetko
OIB vlasnika: 50244395535